Skip to content

Våra föreläsningar

Våra föreläsningar

Vi vänder oss till alla företag och verksamheter där samarbete är viktigt, både chefer och medarbetare. Medarbetarskap kräver bättre förståelse om oss själva och andra, för vi bidrar alla till stämningen i vår egen arbetsgrupp. En bra psykosocial arbetsmiljö ökar välbefinnande och minskar stressrelaterad sjukfrånvaro. Detta får till följd att produktivitet, kvalité och arbetsklimat förbättras medan kostnadskrävande åtgärder undviks. Våra föreläsningar passar utmärkt för en personaldag eller kickoff.

LÄS MER OM INNEHÅLLET I VÅRA FÖRELÄSNINGAR NEDAN

“Ville tacka dig för din föreläsning hos oss på Regionsjukhuset Karsudden förra veckan. Medarbetarna sa att det ”var den bästa föreläsningen som vi någonsin har fått och vi har haft många föreläsningar”. Du la föreläsningen på rätt nivå för våra medarbetare och det gjorde att det var lättare för dem att ta till sig budskapet och att du använde humor för att lätta på stämningen var väldigt uppskattat. Du fick ett högt betyg av dem alla och det känns som det planterade en del frön som vi kommer att arbeta vidare med framöver i våra workshops.” 

Patricia Bruckenthal,
Verksamhetsutvecklare Regionsjukhuset Karsudden

”Tack för en väldigt bra föreläsning med många bra tips och tydliga exempel. Jag valde att hela avdelningen skulle lyssna så redan idag har vi haft reflektion kring din föreläsning. Mycket givande. Tack åter igen för två lärorika timmar.”

Henrik Drakenberg,
Chef Halmstads Teater

”Sofies föreläsning var mycket uppskattad med många tänkvärdheter. Den passade perfekt in i vad vi ville få fram. Det var också roligt att hon knöt an till det tidigare arbete Avesta kommun gjort ang. medarbetarskap. På det viset kändes det skräddarsytt för oss 😊”

Josefine Högmark,
HR-konsult
Avesta kommun

Videoföreläsning för arbetsgrupper

Den 90 minuter långa videoföreläsningen “Det vi irriterar oss på hos andra säger något om oss själva” är en inspelad version av föreläsningen med samma namn (se nedan). Videon går att beställa till sin verksamhet, exempelvis för arbetsplatser som föredrar att jobba med materialet vid flera olika tillfällen eller i olika grupper. Pris varierar beroende på antal deltagare. Kontakta oss för mer information på kontakt@kompetensstudion.se. 

Det vi irriterar oss på hos andra säger något om oss själva

– Hur hantera prat bakom ryggen och osunda gruppbildningar
– Hur yttrar sig passiv aggressivitet och härskartekniker – och hur bemöta det?
– Bidrar jag till en positiv eller negativ stämning i min arbetsgrupp?
– Vilka är de besvärligaste medarbetarna, och vad göra?
– Varför blir jag osäker med vissa personer och irriterad på andra?
– Vad säger mina relationer om mig själv?
– Verktyg för bättre självkännedom

Vad gör man när personkemin inte stämmer? Varför retar vi oss mer på vissa personer än andra? Många gånger tycker vi att andra måste förändra sig för att vi själva ska må bra. “Hon är så himla omständlig när hon ska förklara något”, “Åh nej, ska han vara med på mötet”, “Hon tror hon vet allt, och nu ska hon lägga sig i det här också!” Vi blir irriterade därför att människor inte alls är som vi tycker de ska vara. När arbetsklimatet är spänt är det lätt att fastna i en tystnadskultur eller i osunda grupperingar som talar illa om andra, istället för att ta tag i problemen. 

I mötet med andra kan vi få en djupare kännedom om oss själva och varför vi reagerar som vi gör inför vissa personligheter. Ökad självkännedom leder till bättre självkänsla och ökad trygghet i våra relationer. Det gör oss också bättre på att sätta gränser eller ta upp problem på ett konstruktivt sätt när det behövs. Ett bra arbetsklimat skapar vi tillsammans.

Öppet arbetsklimat - hur vara rak utan att skapa konflikt?

– Tystnad, pikar och indirekt kritik – hur bemöta?
– Att vara rak och sätta gränser på ett konstruktivt sätt
– Passiv ilska dold bakom “rak och ärlig”
– Avundsjuka bakom konflikten – hur yttrar den sig och hur bemöta?
– Stämmer det att svenskar är mer konflikträdda än andra?
– Att skapa ett positivt och öppet arbetsklimat

Vad gör man när samarbetet inte fungerar? Det är så lätt att fastna i en tystnadskultur eller prat bakom ryggen, istället för att ta tag i problemen. Följden är irritation, tryckt stämning och stress.

Konflikter uppstår i alla grupper, och kan leda till värdefulla förändringar om de behandlas på rätt sätt. Ett öppet och ärligt arbetsklimat har stor positiv inverkan på vår hälsa och prestation. Att sätta gränser och ta upp problem på ett konstruktivt sätt när det behövs är dessutom en mycket viktig social färdighet. Ett bra arbetsklimat skapar vi tillsammans.

Chefsverktyg för att minska stress och konflikter i arbetsgruppen

– Trötthet, sjukskrivningar och konflikter – hur hantera och förebygga?
– Praktiska chefsverktyg för att minska medarbetares stress
– Vanliga fallgropar med “högt i tak” och “öppet arbetsklimat”
– Besvärliga medarbetare och informella ledare – hur bemöta?
– Att skapa förutsättningar för konstruktiv konflikthantering

Stressrelaterade hälsoproblem är de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar i Sverige idag. Stress ligger även bakom många irritationer och konflikter. Forskning visar emellertid att små saker kan göra stor skillnad för att motverka stress, i synnerhet om det kommer från chefen. Det bidrar också till ökad tillit och motivation från medarbetarna.

Som ledare är det viktigt att känna till de vanligaste chefsfällorna, samt hur det med enkla medel går att lätta på trycket både för sig själv och andra – och därmed undvika stressrelaterad sjukfrånvaro och kostnadskrävande åtgärder.

Interkulturell kompetens

I dagens globaliserade samhälle är det essentiellt att på ett effektivt sätt samarbeta med människor från hela världen. Ökad medvetenhet om oss själva gör att vi kan undvika obekväma situationer eller missförstånd, och istället förbättra samarbete och kommunikation i multikulturella sammanhang.

Kultur handlar också om grupperingar i samhället eller inom organisationen. Interkulturell kompetens är att kunna överbrygga fördomar och barriärer för att kommunicera effektivt inom organisationen, skolan eller i samhället. Ökad självinsikt om våra känslor, tankar och agerande i mötet med andra är essentiellt och leder till mer öppenhet, tolerans och självsäkerhet.

  • Vikten av grupptillhörighet, samt risken med osunda grupper
  • Kulturella markörer såsom språkbruk och klädstil – vad händer om vi bryter mönstret?
  • Är vi så fördomsfria som vi tror?
  • Varför betraktas vi svenskar som konflikträdda och ibland passivt aggressiva?
  • Hur grundläggande värderingar kan leda till misstro och osämja
  • Att vara öppnare och mer tolerant i mötet med andra


Våra föreläsningar om interkulturell kompetens baserar sig på mängder av praktiska exempel och intressanta forskningsresultat. De riktar sig till såväl svenskar som arbetar i multikulturella sammanhang, som till hitflyttade som vill förstå bättre hur saker och ting egentligen fungerar i Sverige. Föreläsningen kan ges på engelska.