Skip to content

Våra föreläsningar

Våra föreläsningar

Våra föreläsningar och kurser handlar om aktivt medarbetarskap och öppet arbetsklimat. De innehåller många praktiska exempel tagna från konsultuppdrag både i Sverige och utomlands, samt intressanta diskussioner och användbara verktyg. Det är viktiga ämnen som behandlas och igenkänningen är ofta hög – men med många skratt – och våra föreläsare är regelbundet inbokade på personaldagar och kickoffs runt om i landet. Våra kurser och föreläsningar vänder sig till alla företag och verksamheter där samarbete är viktigt, både chefer och medarbetare. Kontakta oss på kontakt@kompetensstudion.se om du vill boka en föreläsning. 

LÄS MER OM INNEHÅLLET I VÅRA FÖRELÄSNINGAR NEDAN

“Ville tacka dig för din föreläsning hos oss på Regionsjukhuset Karsudden. Medarbetarna sa att det ”var den bästa föreläsningen som vi någonsin har fått och vi har haft många föreläsningar”. Att du använde humor för att lätta på stämningen var väldigt uppskattat.” 

Patricia Bruckenthal,
Verksamhetsutvecklare Regionsjukhuset Karsudden

”Tack för en väldigt bra föreläsning med många bra tips och tydliga exempel. Jag valde att hela avdelningen skulle lyssna så redan idag har vi haft reflektion kring din föreläsning. Mycket givande. Tack åter igen för två lärorika timmar.”

Henrik Drakenberg,
Chef Halmstads Teater

”Tack för en kanonbra föreläsning av Sofie Bergqvist. Den var klockren. Alla verksamheter borde höra denna.”

Peter Stensjö,
Klinikchef Folktandvården

Det vi irriterar oss på hos andra säger något om oss själva

– Hur yttrar sig passiv aggressivitet och härskartekniker – och hur bemöta det?
– Bidrar jag till en positiv eller negativ stämning i min arbetsgrupp?
– Vilka är de besvärligaste medarbetarna, och vad göra?
– Varför blir jag osäker med vissa personer och irriterad på andra?
– Verktyg för bättre självkännedom

Vad gör man när personkemin inte stämmer? Varför retar vi oss mer på vissa personer än andra? Det är så lätt att fastna i en tystnadskultur eller prat bakom ryggen, istället för att finna lösningar på problemen.

Den här föreläsningen handlar om aktivt medarbetarskap, alltså hur vi alla bidrar till stämningen i vår arbetsgrupp. På samma sätt som det finns bra och dåligt ledarskap, så finns det också bra och dåligt medarbetarskap. Vilka attityder är det som bidrar till ett positivt arbetsklimat, och vad är det som skapar dålig stämning? I mötet med andra kan vi få en djupare kännedom om oss själva och varför vi reagerar som vi gör i vissa situationer. Ökad självkännedom leder till bättre självkänsla och ökad trygghet i våra relationer. Det gör oss också bättre på att sätta gränser eller ta upp problem på ett konstruktivt sätt när det behövs. Ett bra arbetsklimat skapar vi tillsammans. 

Öppet arbetsklimat - hur vara rak utan att skapa konflikt?

– Tystnad, pikar och indirekt kritik – hur bemöta?
– Att vara rak och sätta gränser på ett konstruktivt sätt
– Passiv ilska dold bakom “rak och ärlig”
– Avundsjuka bakom konflikten – hur yttrar den sig och hur bemöta?
– Stämmer det att svenskar är mer konflikträdda än andra?
– Att skapa ett positivt och öppet arbetsklimat

Bra kommunikation är grundläggande för att samarbetet ska fungera på jobbet. Det är också en förutsättning för god psykosocial arbetsmiljö. I stort sett alla vill ha en rak och ärlig kommunikation på jobbet, men ändå är det svårt i praktiken. Prat bakom ryggen, indirekta pikar och tystnad är vanligt på arbetsplatser – men också ovänligheter och härskartekniker som döljs bakom devisen “rak och ärlig”. Konflikter och åsiktsskillnader är naturliga inslag i allt samarbete, och kan leda till värdefulla förbättringar om de behandlas på ett konstruktivt sätt. Ett öppet och ärligt arbetsklimat har stor positiv inverkan på vår hälsa och prestation. Att sätta gränser, ge feedback och ta upp problem på ett konstruktivt sätt när det behövs är dessutom en mycket viktig social färdighet. Ett bra arbetsklimat skapar vi tillsammans.

Chefsverktyg för att minska stress och konflikter i arbetsgruppen

– Trötthet, sjukskrivningar och konflikter – hur hantera och förebygga?
– Praktiska chefsverktyg för att minska medarbetares stress
– Vanliga fallgropar med “högt i tak” och “öppet arbetsklimat”
– Besvärliga medarbetare och informella ledare – hur bemöta?
– Att skapa förutsättningar för konstruktiv konflikthantering

Stressrelaterade hälsoproblem är de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar i Sverige idag. Stress ligger även bakom många irritationer och konflikter. Forskning visar emellertid att små saker kan göra stor skillnad för att motverka stress, i synnerhet om det kommer från chefen. Det bidrar också till ökad tillit och motivation från medarbetarna. Som ledare är det också viktigt att känna till de vanligaste chefsfällorna, samt hur det med enkla medel går att lätta på trycket både för sig själv och andra – och därmed undvika stressrelaterad sjukfrånvaro och kostnadskrävande åtgärder.

Interkulturell kompetens

I dagens globaliserade samhälle är det essentiellt att på ett effektivt sätt samarbeta med människor från hela världen. Ökad medvetenhet om oss själva gör att vi kan undvika obekväma situationer eller missförstånd, och istället förbättra samarbete och kommunikation i multikulturella sammanhang. Kultur handlar också om grupperingar i samhället eller inom organisationen. Interkulturell kompetens är att kunna överbrygga fördomar och barriärer för att kommunicera effektivt inom organisationen, skolan eller i samhället. Ökad självinsikt om våra känslor, tankar och agerande i mötet med andra är essentiellt och leder till mer öppenhet, tolerans och självsäkerhet.

  • Vikten av grupptillhörighet, samt risken med osunda grupper
  • Kulturella markörer såsom språkbruk och klädstil – vad händer om vi bryter mönstret?
  • Är vi så fördomsfria som vi tror?
  • Varför betraktas vi svenskar som konflikträdda och ibland passivt aggressiva?
  • Hur grundläggande värderingar kan leda till misstro och osämja
  • Att vara öppnare och mer tolerant i mötet med andra

Våra föreläsningar om interkulturell kompetens baserar sig på mängder av praktiska exempel och intressanta forskningsresultat. De riktar sig till såväl svenskar som arbetar i multikulturella sammanhang, som till hitflyttade som vill förstå bättre hur saker och ting egentligen fungerar i Sverige. Föreläsningen kan ges på engelska.

Fyll i kontaktformuläret nedan om du vill veta mer eller boka någon av våra föreläsningar. Det går även bra att skriva ett mejl till kontakt@kompetensstudion.se